УГОДА КОРИСТУВАЧА

 

м. Дніпро                                                                           «01» січня 2020г.

 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Справжня Угода (далі – Угода) відноситься до сайту Інтернет-ресурсу «muffinsexshop.com», розташованомуза адресою https://muffinsexshop.com/, і до всіх відповідних сайтів, пов’язаних з сайтом muffinsexshop.com1.2. Сайт Інтернет-ресурсу «muffinsexshop.com» (далі – Сайт) є власністю компанії «Muffin».1.3. Ця Угода регулює відносини між Адміністрацією сайту Інтернет-ресурсу «muffinsexshop.com» (далі – Адміністрація сайту) і Користувачем даного Сайту.1.4. Адміністрація сайту залишає за собою право в будь-який час змінювати, додавати або видаляти пункти цієї Угоди без повідомлення Користувача.

1.5. Продовження використання Сайту Користувачем означає прийняття Угоди і змін, внесених до цієї Угоди.

1.6. Користувач несе персональну відповідальність за перевірку цієї Угоди на наявність змін в ньому.

 

ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

2.1. Перераховані нижче терміни мають для цілей цієї Угоди в такому значенні:2.1.1 «muffinsexshop.com» – Інтернет-ресурс, розташований на доменному імені www. muffinsexshop.com, який здійснює свою діяльність за допомогою Інтернет-ресурсу і супутніх йому сервісів.2.1.2. Інтернет-ресурс – сайт, що містить інформацію про Товари, Продавця, що дозволяє здійснити вибір, замовлення і (або) придбання Товару.2.1.3. Адміністрація сайту Інтернет-ресурсу – уповноважені співробітники на управління Сайтом, що діють від імені компанії «Muffin».

2.1.4. Користувач сайту Інтернет-ресурсу (далі – Користувач) – особа, яка має доступ до Сайту, за допомогою мережі Інтернет і використовує Сайт.

2.1.5. Зміст сайту Інтернет-ресурсу (далі – зміст) – охоронювані результати інтелектуальної діяльності, включаючи тексти літературних творів, їх назви, передмови, анотації, статті, ілюстрації, обкладинки, музичні твори з текстом або без тексту, графічні, текстові, фотографічні, похідні, складові і інші твори, призначені для користувача інтерфейси, візуальні інтерфейси, назви товарних знаків, логотипи, програми для ЕОМ, бази даних, а також дизайн, структура, вибір, координація, зовнішній вигляд, загальний стиль і розташування даного Змісту, що входить до складу Сайту та інші об’єкти інтелектуальної власності все разом і / або окремо, що містяться на сайті Інтернет-ресурсу.

 

ПРЕДМЕТ ЗГОДИ

3.1. Предметом цієї Угоди є надання Користувачеві Інтернет-ресурсу доступу до містяться на Сайті Товарам і послуги, що надаються.3.1.1. Інтернет-ресурс надає Користувачеві наступні види послуг (сервісів):доступ до електронного контенту на безкоштовній основі, з правом придбання товарів, перегляду контенту;
доступ до засобів пошуку та навігації Інтернет-ресурсу;
надання Користувачеві можливості розміщення повідомлень, коментарів, рецензій користувачів, виставлення оцінок контенту Інтернет-ресурсу;
доступ до інформації про товар і до інформації про придбання Товару на безкоштовній основі;
інші види послуг (сервісів), які реалізуються на сторінках Інтернет-ресурсу, включаючи платні послуги (сервіси)

3.1.2. Під дію цієї Угоди підпадають всі існуючі (реально функціонують) на даний момент послуги (сервіси) Інтернет-ресурсу, а також будь-які їх подальші модифікації і з’являються в подальшому додаткові послуги (сервіси) Інтернет-ресурсу.

3.2. Доступ до Інтернет-ресурсу надається на безкоштовній основі.

3.3. Ця Угода є публічною офертою. Отримуючи доступ до Сайту Користувач вважається приєдналася до цієї Угоди.

3.4. Використання матеріалів і сервісів Сайту регулюється нормами чинного законодавства України.

 

ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

4.1. Адміністрація сайту має право:

4.1.1. Змінювати правила користування Сайтом, а також змінювати зміст даного Сайту. Зміни вступають в силу з моменту публікації нової редакції Угоди на Сайті.

4.1.2. Обмежити доступ до Сайту в разі порушення Користувачем умов цієї Угоди.

4.1.3. Змінювати розмір оплати, що стягується за надання доступу до використання сайту Інтернет-ресурсу. Зміна вартості не поширюватиметься на користувачів, що мають реєстрацію до моменту зміни розміру оплати, за винятком випадків, особливо обумовлених Адміністрацією сайту інтернет-ресурсу.

4.1.4. Збирати, аналізувати, використовувати, ділитися (в тому числі на платній основі) інформацією про Користувача, що міститься на Сайті, включаючи, але не обмежуючись, інформацією про контактні і особистих даних Користувача, інформацією про дії Користувача на Сайті і.т.д.

4.2. Користувач має право:

4.2.1. Отримати доступ до використання Сайту.

4.2.2. Користуватися всіма наявними на Сайті послугами, а також купувати будь-які Товари, пропоновані на Сайті.

4.2.3. Задавати будь-які питання, що відносяться до послуг Інтернет-ресурсу за реквізитами, які знаходяться в розділі Сайту «Контакти».

4.2.4. Користуватися Сайтом виключно в цілях і порядку, передбачених Угодою і не заборонених законодавством України.

4.3. Користувач Сайту зобов’язується:

4.3.1. Надавати на запит Адміністрації сайту додаткову інформацію, яка має безпосереднє відношення до послуг, що надаються даного Сайту.

4.3.2. Дотримуватися майнові і немайнові права авторів та інших правовласників при використанні Сайту.

4.3.3. Не вживати дій, які можуть розглядатися як порушують нормальну роботу Сайту.

4.3.4. Чи не поширювати з використанням Сайту будь-яку конфіденційну і охороняється законодавством України інформацію про фізичних або юридичних осіб.

4.3.5. Уникати будь-яких дій, в результаті яких може бути порушена конфіденційність охороняється законодавством України інформації.

4.3.6. Не застосовувати препарат Сайт для поширення інформації рекламного характеру, інакше як за згодою Адміністрації сайту.

4.3.7. Не застосовувати препарат сервіси сайту Інтернет-ресурсу з метою:

4.3.7. 1. завантаження контенту, який є незаконним, порушує будь-які права третіх осіб; пропагує насильство, жорстокість, ненависть і (або) дискримінацію за расовою, національною, статевою, релігійною, соціальною ознаками; містить недостовірні відомості і (або) образи на адресу конкретних осіб, організацій, органів влади.

4.3.7. 2. спонукання до вчинення протиправних дій, а також сприяння особам, дії яких спрямовані на порушення обмежень і заборон, що діють на території України.

4.3.7. 3. порушення прав неповнолітніх осіб та (або) заподіяння їм шкоди в будь-якій формі.

4.3.7. 4. обмеження прав меншин.

4.3.7. 5. уявлення себе за іншу людину або представника організації і (або) співтовариства без достатніх на те прав, у тому числі за співробітників даного Інтернет-ресурсу.

4.3.7. 6. введення в оману щодо властивостей і характеристик будь-якого Товару з каталогу Інтернет-ресурсу, розміщеного на Сайті.

4.3.7. 7. некоректного порівняння Товару, а також формування негативного ставлення до осіб, (не) користуються певними Товарами, або засудження таких осіб.

4.4. Користувачеві забороняється:

4.4.1. Використовувати будь-які пристрої, програми, процедури, алгоритми і методи, автоматичні пристрої або еквівалентні ручні процеси для доступу, придбання, копіювання або відстеження змісту Сайту даного Інтернет-ресурсу;

4.4.2. Порушувати належне функціонування Сайту;

4.4.3. Будь-яким способом обходити навігаційну структуру Сайту для отримання або спроби отримання будь-якої інформації, документів або матеріалів будь-якими засобами, які спеціально не представлені сервісами даного Сайту;

4.4.4. Несанкціонований доступ до функцій сайту, будь-яким іншим системам або мереж, що належать до даного Сайту, а також до будь-яких послуг, що пропонуються на Сайті;

4.4.4. Порушувати систему безпеки або аутентифікації на Сайті або в будь-якій мережі, яка належить до Сайту.

4.4.5. Виконувати зворотний пошук, відстежувати або намагатися відслідковувати будь-яку інформацію про будь-якому іншому Користувача Сайту.

4.4.6. Використовувати Сайт та його Зміст будь-якою метою, заборонених законодавством України, а також підбурювати до будь-якої незаконної діяльності або іншої діяльності, що порушує права інтернет-ресурсу або інших осіб.

 

ВИКОРИСТАННЯ САЙТУ ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСУ

5.1. Сайт і Вміст, що входить до складу Сайту, належить і управляється Адміністрацією сайту.5.2. Зміст Сайту не може бути скопійовано, опубліковано, відтворено, передано або поширене будь-яким способом, а також розміщено в глобальній мережі «Інтернет» без попередньої письмової згоди Адміністрації сайту.5.3. Зміст Сайту захищений авторським правом, законодавством про товарні знаки, а також іншими правами, пов’язаними з інтелектуальною власністю, і законодавством про недобросовісну конкуренцію.5.4. При використанні деяких сервісів сайту, може знадобитися створення облікового запису Користувача.

5.5. Користувач несе персональну відповідальність за збереження конфіденційності інформації облікового запису, включаючи пароль, а також за всю без винятку діяльність, яка ведеться від імені Користувача облікового запису.

5.6. Користувач повинен негайно повідомити Адміністрацію сайту про несанкціоноване використання його облікового запису або пароля або будь-якому іншому порушенні системи безпеки.

5.7. Адміністрація сайту має право в односторонньому порядку анулювати акаунт Користувача, якщо вона не використовувалася більше 24 (двадцяти чотирьох) календарних місяців поспіль без повідомлення Користувача.

5.7. Ця Угода поширює свою дії на всі додаткові положення та умови про покупку Товару і наданні послуг, що надаються на Сайті.

5.8. Інформація, яка розміщується на Сайті не повинна тлумачитися як зміна цієї Угоди.

5.9. Адміністрація сайту має право в будь-який час без повідомлення Користувача вносити зміни до переліку Товарів і послуг, пропонованих на Сайті, і (або) в ціни, які застосовуються до таких Товарам по їх реалізації і (або) послуги, що надаються Інтернет-ресурсом.

5.10. Документи, зазначені в пунктах 5.10.1 – 5.10.4 цієї Угоди регулюють у відповідній частині і поширюють свою дію на використання Користувачем Сайту. До цієї Угоди включено такі документи:

5.10.1. Політика конфіденційності;

5.10.2. Договір купівлі-продажу товарів дистанційним способом;

5.10.3. Заявка на оформлення замовлення;

5.10.4. Пропозиції та зауваження.

5.11. Будь-який з документів, перелічених у пункті 5.10. цієї Угоди може підлягати оновленню. Зміни вступають в силу з моменту їх опублікування на Сайті.

 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

6.1. Будь-які збитки, які Користувач може понести у разі умисного або необережного порушення будь-якого положення цієї Угоди, а також внаслідок несанкціонованого доступу до комунікацій іншого Користувача, Адміністрацією сайту не відшкодовуються.6.2. Адміністрація сайту не несе відповідальності за:6.2.1. Затримки або збої в процесі здійснення операції, що виникли внаслідок непереборної сили, а також будь-якого випадку неполадок в телекомунікаційних, комп’ютерних, електричних та інших суміжних системах.6.2.2. Дії систем переказів, банків, платіжних систем і за затримки пов’язані з їх роботою.

6.2.3. Належне функціонування Сайту, в разі, якщо Користувач не має необхідних технічних засобів для його використання, а також не несе ніяких зобов’язань по забезпеченню користувачів такими засобами.

6.2.4. Зміст (контент) інформації розміщеної на Сайті.

6.3. Користувач самостійно несе відповідальність за інтерпретацію і використання контенту (інформації), розміщеного на Сайті.

 

ПОРУШЕННЯ УМОВ користувацького УГОДИ

7.1. Адміністрація сайту має право розкрити будь-яку зібрану про Користувача даного Сайту інформацію, якщо розкриття необхідно в зв’язку з розслідуванням або скаргою щодо неправомірного використання Сайту або для встановлення (ідентифікації) Користувача, який може порушувати або втручатися в права Адміністрації сайту або в права інших користувачів Сайту.7.2. Адміністрація сайту має право розкрити будь-яку інформацію про Користувача, яку вважатиме необхідною для виконання положень чинного законодавства або судових рішень, забезпечення виконання умов цієї Угоди, захисту прав або безпеки назву організації, користувачів.7.3. Адміністрація сайту має право розкрити інформацію про Користувача, якщо чинне законодавство України вимагає або дозволяє таке розкриття.7.4. Адміністрація сайту має право без попереднього повідомлення Користувача припинити і (або) заблокувати доступ до Сайту, якщо Користувач порушив цю Угоду або містяться в інших документах умови користування Сайтом, а також у разі припинення дії Сайту або через технічні неполадки або проблеми.

7.5. Адміністрація сайту не несе відповідальності перед Користувачем або третіми особами за припинення доступу до Сайту в разі порушення Користувачем будь-якого положення цієї Угоди або іншого документа, що містить умови користування Сайтом.

 

ВИРІШЕННЯ СУПЕРЕЧОК

8.1. У разі виникнення будь-яких розбіжностей або спорів між Сторонами цієї Угоди обов’язковою умовою до звернення в суд є пред’явлення претензії (письмового пропозиції про добровільне врегулювання спору).8.2. Одержувач претензії протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дня її отримання, письмово повідомляє заявника претензії про результати розгляду претензії.8.3. При неможливості вирішити суперечку в добровільному порядку будь-яка із Сторін має право звернутися до суду за захистом своїх прав, які надані їм чинним законодавством України.8.4. Будь позов щодо умов використання Сайту повинен бути пред’явлений протягом терміну після виникнення підстав для позову, за винятком захисту авторських прав на які охороняються відповідно до законодавства матеріали Сайту. При порушенні умов даного пункту будь-який позов або підстави для позову погашаються позовною давністю.

 

ДОДАТКОВІ УМОВИ

9.1. Адміністрація сайту не приймає зустрічні пропозиції від Користувача щодо змін цієї Угоди користувача.9.2. Відгуки Користувача, розміщені на Сайті, не є конфіденційною інформацією і можуть бути використані Адміністрацією сайту без обмежень.

 

Оновлено «21» листопада 2020г.